Firmy

Zmysluplné spojenia

Spojte sa so zákazníkmi a komunitou priamo v online prostredí.

Priamy kontakt s každým zákazníkom. Každá firma si svojich zákazníkov obsluhuje sama. Naša platforma ju v ničom neobmedzuje.

Podnikatelia: Profit, aký inde nenájdete.

Vaša firma – noví zákazníci

Nový predajný kanál

Obchodné príležitosti pre vás

Inteligentná platforma a nová technológia

Prezentujte na platforme Bonim svoje nové produkty a služby, akcie, zľavy, vernostné programy pre zákazníkov

Hľadáte nových zamestnancov ? Využite menu Ponuky práce na platforme Bonim.sk

Chcete zvýšiť dosah svojej značky ako príťažlivého zamestnávateľa ? Využite menu Zamestnanecké benefity.

Ukážte uchádzačom o prácu o čom je vaša spoločnosť, využite exkluzívny content.

Video-vizitka o práci vo vašej firme. Vytvorte emócie z virtuálnej návštevy vo vašej prevádzke